Sıradaki içerik:

OSMANLI DEVLETİ VE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA GİRİŞ

e
sv

”EŞİTLİK EŞİTTİR GELİŞİM”

542 okunma — 02 Eylül 2021 23:37
avatar

admin

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

”EŞİTLİK EŞİTTİR GELİŞİM”

 

Ayşe KAŞIKIRIK

İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktorant

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı (KAPI) Kurucu Başkanı 

 

Kimsenin geride kalmadığı “Eşit” ve “Kapsayıcı” bir dünya mümkün. Peki nasıl? Herkesi kucaklayacak toplumların inşası ile…

 

Dünya’nın her yerinde insanlar geliri, engeli, yaşı, ırkı, sınıfı, etnik kökeni, inancı, siyasi görüşü, cinsel tercihi yüzünden sistematik olarak ayrımcılığa maruz kalıyor. Hayatın her alanında eşitsizlikler varlığını sürdürüyor. Dünya’nın en büyük demokrasileri dahi (!) gerçek anlamda insan haklarını tam olarak koruyabilmiş, eşitliği ve kapsayıcılığı sağlamış değil.

 

Uluslararası kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının uzun yıllar devam eden yoğun çabalarıyla, ülkeler arasında ve ülke içerisinde eşitsizliklerin azaltılması küresel düzeyde önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir. 2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkeler 2030 yılının sonuna kadar “kimsenin geride kalmadığı” bir dünya için ”Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” (SKA) bir başka ifadeyle ”Küresel Amaçlar” üzerinde uzlaşmıştır (Küresel Amaçlar, 2021). SKA’lar evrensel eylem çağrısıdır. Yoksulluğu sona erdirmek, şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı kılmak, eşitsizlikleri azaltmak, barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etmek, herkes için sürdürülebilir enerjiye erişimi sağlamak, ekosistemi korumak, insanların sağlık ve refah içinde yaşamasını sağlamak üzere bir yol haritası ortaya koymaktadır.

 

Küresel amaçlar bir sistem şeklinde çalışır yani bütüncül olmakla birlikte birindeki gelişme diğerlerindeki ilerlemeye bağlıdır. SKA’ların başat unsuru toplumsal cinsiyet eşitliğidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği 17 SKA içerisinde bir amaç olarak (Amaç 5) yer alırken aynı zamanda diğer 16 amaçtan 10’unun hedefleri arasında bulunmaktadır. Eşitsizliklerin azaltılması, nitelikli ve kapsayıcı eğitim, yoksulluğun azaltılması, sağlığa erişim, barış ve adalet, insana yakışır işler gibi amaçlar toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ile doğrudan ilişkilidir. Çünkü, nüfusun yarısı tüm insan haklarından ve fırsatlardan eşit olarak yararlanamadığı ve geri bırakıldığı sürece sürdürülebilir kalkınma mümkün değildir!

 

Kadınlara ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığın her türünün her yerde sona erdirilmesi temel bir insan hakkıdır ve sürdürülebilir kalkınmanın lokomotif unsurudur. Kadınların ve kız çocuklarının hayatın her alanında ve çok yönlü güçlendirilmesinin çarpan etkisi yarattığı, ekonomik büyümeye ivme kazandırdığı ve her alanda gelişmeyi tetiklediği defalarca kanıtlanmıştır (UNDP, 2021). ”Küresel Amaçlar” ile sürdürülebilir kalkınmanın bir yolu olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların ve kız çocuklarının her düzeyde güçlenmesi hedeflenmiştir.

 

2030 yılına kadar bu hedeflere ulaşmak için bugünden itibaren tüm çalışmalarımızı “toplumsal cinsiyet” eşitliği odağında yenilemeli ve hemen harekete geçmeliyiz!

 

Başka bir dünyamız yok! Eşitsizlikleri azaltarak ve kapsayıcılığı geliştirerek; herkes için, her yerde ve hep birlikte onurlu bir yaşam inşa edebiliriz.

 

Daha eşit, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya mümkün!

 

 

Kaynakça

 

Küresel Amaçlar (2021). https://www.kureselamaclar.org

UNDP Türkiye (2021). https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html

 

 

 

 

 • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.